Toeschouwers

Toeschouwers Welkom !

U kunt de wedstrijd volgen door mee te lopen met de spelers. Wilt u de wedstrijdsfeer beleven kom dan naar Leeuwenbergh en ervaar die zelf.
Uiteraard staat onze horeca paraat voor een hapje en een drankje, geniet van het uitzicht op één van onze mooiste holes vanaf het terras.

Voor vragen over de Golfvereniging of de Golfaccademy kunt u contact opnemen met de leden van de commissie of de website bezoeken.